Detaljhandel

Tradeway sin kjernetjeneste er å dekke kundenes behov for konkurransedyktige produkter. Våre største produktkategorier er engangsartikler, lys og servietter og mikrofiberrengjøring. Når vi velger ut produkter gjør vi parallelt en vurdering av leverandøren. Vi representerer kun leverandører som innfrir våre etiske krav og kvalitets krav.

I vår liste over produsenter har vi flere av de beste aktørene i verden. Alle våre største produsenter tilbyr miljøprodukter innenfor sin produktkategori. Produktene har svanemerking eller godkjenningssertifikater i henhold til Europeiske krav. I tillegg til å hente frem produkter for våre kunder tilbyr vi leveringssikkerhet gjennom gode logistikkløsninger.

Vi har medarbeidere med variert erfaring fra detaljhandel og grossist virksomhet. Vår kompetanse bidrar til å utvikle produktfortrinn og lage funksjonelle og selgende forbrukerpakninger. Når varene er kommet ut i butikk står vårt effektive og profesjonelle salgsapparat klart til å fremme varene i hylla og bistå kjøpmenn til økt salg.