Miljømerking Skriv ut

Svanemerket er et nordisk miljømerke som gir garanti for at det er tatt spesielt hensyn til miljø, klima, kvalitet og helse, fra bearbeidelse av råvarer til produksjon, anvendelse og avskaffelse av det ferdige produkt. For å motta lisens til svanemerket produksjon, underlegges produsenten strenge krav til dokumentasjon, råvarer, fremstillingsprosess, produktsammensetning og sikkerhet. Svanemerket garanterer at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen.

Forest Stewardship Council (FSC) i dag den ledende internasjonale sertifiseringsordningen for skogbruk. Ordningen sikrer at FSC-merkede produkter kun inneholder trevirke fra FSC-godkjent skog, uavhengig av antall ledd mellom skog og forbruker. FSC står for bærekraftig skogbruk.
FSCs hovedformål er at sertifiseringsordningen skal bidra til å utvikle et miljømessig, samfunnsnyttig, sosialt og økonomisk godt skogbruk i verdens skoger. Avskoging og ulovlig hogst er aktiviteter FSC tar sterk avstand fra. Det er slike aktiviteter som er blant hovedtruslene mot verdens skoger i dag.

OK compost og Seedling compostable logo er internasjonale miljømerker som administreres av den belgiske sertifiseringsorganisasjon Vinçotte og tyske DIN CERTO. Logoene garanterer at det merkede produkt er produsert av nedbrytbare materialer og er 100% nedbrytbart i industrielle kompostanlegg.

Alle våre EMV-varer skal merkes med Grønt Punkt. Merket indikerer at produsenten/leverandør har bidratt med økonomisk støtte for det gjeldende produkt til en emballasjeinnsamlingsorganisasjon i overensstemmelse med EU-direktiv nr. 94/62, og tilsvarende nasjonal lovgivning.